Budaya “Munjungan”

Budaya “Munjungan”

*Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya, dan Kutiupkan Ruh – Ku (Quran Surah Shaad 38 : 72 )..Allah Swt berfirman Aku Tiupakn RUH – KU,…”Bukan Aku…