Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa kagem Anak kulo..”Awan Rhe Bhaskara kurniawan..” Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT…Mugi Tansah Pinaringan Rahayu Kagem Sedulur….

Tansah pinaringan berkahing Pengeran..Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah…Paring bagas kasarasan lan katentreman….Aamiin ya Robal alamiin……

Happy birthday nak..Trimakasih sdh jadi anak yg baik…berbakti..mandiri..tidak merepotkan Orang tua….

24 April 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *